TECHNIKA FELCOPY

ZÁKLADNÍ POJMY


TECHNIKA A SÍŤ FELCOPY CENTRA

Základní pojmy, dodržování a podmínky užívání Výpočetní techniky a sítě Felcopy.

Počítačová síť FELCOPY je síť propojených počítačů se zabezpečeným vstupem v systému Ethernet / Internet.
"Uživatel" se v těchto podmínkách určuje každý, kdo používá počítač, nebo jakékoli jiné zařízení připojené do počítačové sítě Felcopy.
Počítačová síť" je souhrn technických a softwarových prostředků výpočetní techniky potřebných k propojení uživatelů. Legální software je software získaný dodržováním autorského práva. Označení "výpočetní technika" se v těchto podmínkách používá pro označení počítačové sítě a prostředků.

Správcem sítě a výpočetní techniky umístěné na ČVUT FEL, Technická 2, 166 00 Praha 6 Dejvice T2:C3:56 je webmario trade* s.r.o. zastoupená Technickým dozorem určeným společností. Společnost zajišťuje v uvedených prostorách celkovou funkčnost sítě, zejména monitorováním datového provozu, určené výpočetní a kancelářské techniky, evidenci uživatelů sítě FELCOPY.
Účelem monitorování je optimalizace provozu výpočetní a kancelářské techniky, zjišťování abnormálních stavů a prevence proti nim a odhalování případů porušování pravidel používání sítě. Konkrétní výkon správy je záležitostí administrátorů, kteří jsou touto funkcí pověřeni společností webmario trade* s.r.o.

Obsluha centra zodpovídá za hospodárnost používání výpočetní a kancelářské techniky zejména nestandardním chováním v používání svěřené techniky jak materiálně tak softwarově. V centre a přístupu k internetu je omezeno používání sociální sítě, jako je Facebook, Google +, a jim podobné sítě umožňující komplexní přístup k využití a komunikaci.
Naopak jsou bez omezení přístupy k e-mailovým a datovým schránkám, úložištím apod. Uživatel pracuje s výpočetní technikou tzv. veřejně. Jeho přístup není omezen žádným uživatelským účtem. Uživatel nesmí používat a šířit nelegální software a bez souhlasu kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.

Uživateli není dovolena jakákoliv konfigurace výpočetní a kancelářské techniky. Případné požadavky na změny v konfiguraci řeší obsluha centra v návaznosti na určeného administrátora. Toto opatření je zejména z důvodu zabezpečení tak aby nebyl narušován provoz techniky a sítě. Uživatel nesmí vyvíjet takovou činnost, která by ostatním uživatelům škodila nebo bránila v řádném využívání.

Pokud uživatel pracuje s výpočetní technikou pod uživatelským jménem a heslem, které bylo přiděleno vlastní registrací do systému FELCOPY musí udržovat své citlivé údaje v tajnosti tak, aby zabránil jeho zneužití. Uživatel plně zodpovídá za škody, ke kterým by došlo zneužitím jeho uživatelského jména v důsledku nedbalé manipulace s heslem. Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelským jménem. Uživatel se nesmí pokoušet získat jiná přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen, a nesmí se snažit získat přístup k chráněným informacím a datům jiných uživatelů. Pokud uživatel jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá privilegovaný stav nebo přístupová práva, která mu nepatří, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit administrátorovi nebo obsluze centra. Vstupuje-li uživatel prostřednictvím sítě FELCOPY do jiných počítačových sítí, musí dodržovat pravidla, která platí v těchto sítích. Uživatel nesmí prostřednictvím počítačové sítě šířit informace. Uživateli, který tato pravidla hrubě a úmyslně poruší, bude zakázán další přístup do sítě FELCOPY.

Je výslovně zakázáno používat počítačovou síť k šíření materiálů, jejichž rozšiřování nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem, a obtěžovat ostatní uživatele. Tento dokument nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění.
KONTAKT ADMIN : info@fel1.cz.